เมื่อทารกในครรภ์ผิดปกติ 2

ผลจากการอัลราซาวด์ พบว่า เป็นเพียง ถุงน้ำในท้องเด็ก เท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่อันตราย และสามารถคลอดเองได้ตามปกติ เพียงแต่ ต้องอัลตราซาวด์ ทุกเดือน เพื่อเฝ้าระวัง กรณี ที่ถุงน้ำเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ถุงน้ำนี้จะยุบลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น แต่หากไม่ยุบ เมื่อคลอดออกมา ก็มีวิธีการจัดการกับถุงน้ำนั้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*